Úvod

ODBORNE: Biopotraviny = eko (logická) voľba
Aký je rozdiel medzi bio výrobkami s certifikátom a takzvaným organickým výrobkom. Aké štandardy musí bio na Slovensku splniť a ako sa to kontroluje? Dá sa to nejako oklamať? Píše Richard Medal.
>> čítaj viac
Zelená škola má za sebou úspešný rok plný kurzov
Pozrite si, koľko učiteľov, žiakov a škôl sa počas roku 2016 naučilo niečo nové o environmentálnej výchove a zodpovednej spotrebe v rámci projektu Zelená škola a Jedlá zmena.
>> čítaj viac
Facilitácia - vedenie stretnutí a rozhodovanie v kontexte školy
Kurz s Dušanom Ondrušekom v termíne 23. - 25.1. poskytne pedagógom vedomosti a zručnosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho vyučovania tém globálneho vzdelávania a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. 
>> čítaj viac
Facilitácia a vedenie skupiny - workshop Sokratovho inšitútu
Workshop  v termíne 19. - 22.1. ponúka študentom Sokratovho inšitútu teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti medzikultúrnej citlivosti a vyjednávaní v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? 
>> čítaj viac
Dva úvodné kurzy Tajný život mesta
Dva úvodné kurzy v termíne 31.1. - 1.2. a 1.2. - 3.2. pre učiteľov škôl zapojených do projektu "Tajný život mesta" bude zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie.
>> čítaj viac
Vedomá láska - Meditačný sebaspoznávací a očistný seminár s Romanom a Katkou Mieslerovými
Na seminári  2. - 5.marca budete môcť venovať pozornosť vyvážene vedomiu prítomnosti – podstate vašej mysle a zároveň očiste srdca, pochopeniu toho, čo vás v živote podmieňuje a spôsobuje utrpenie cez meditáciu, tanec, psychologické sebaspoznávanie. Zjednotíte mužský a ženský princíp vo vás, aby ste sa rozpamätali na to kým ste a mohli dôjsť k strednej ceste ľudskosti a otvoreného srdca.
>> čítaj viac
Školy zažili život včiel tvárou v tvár
V priebehu roka 2016 mali materské a základné školy možnosť zapožičať si interaktívnu hru Kráľovstvo včiel alebo prísť na návštevu priamo k úľom na včelniciach v Bratislave, Lučenci, Zvolene a Žiline v rámci programu Poďte s nami do úľa.
>> čítaj viac
Tajný život mesta má nový web!
Novinky o našom novom projekte Tajný život mesta sa dozviete na jeho novej webstránke.
>> čítaj viac
Dragon dreaming- pre realizáciu vysnívaného projektu
Seminár v termíne ponúka praktický priestor pre plánovanie realizácie vášho vysnívaného projektu alebo inými slovami praktický a účinný návod ako realizovať nápady a projekty, o ktorých sa iní neodvážia ani snívať.
>> čítaj viac

Stránky

19. 01. 2017 - 22. 01. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Workshop ponúka študentom Sokratovho inšitútu teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti medzikultúrnej citlivosti a vyjednávaní v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? 

>> čítaj viac

23. 01. 2017 - 25. 01. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Kurz poskytne pedagógom vedomosti a zručnosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho vyučovania tém globálneho vzdelávania a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. 

>> čítaj viac

27. 01. 2017 - 29. 01. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Peter Kukliš

Seminár ponúka praktický priestor pre plánovanie realizácie vášho vysnívaného projektu alebo inými slovami praktický a účinný návod ako realizovať nápady a projekty, o ktorých sa iní neodvážia ani snívať.

>> čítaj viac

30. 01. 2017 - 01. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Úvodný kurz pre učiteľov škôl zapojených do projektu "Tajný život mesta" bude zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie. 

>> čítaj viac

01. 02. 2017 - 03. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Druhý úvodný kurz pre učiteľov škôl zapojených do projektu "Tajný život mesta" bude zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie.  

>> čítaj viac

03. 02. 2017 - 05. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Workshop ponúka študentom Sokratovho inšitútu nástroje, aby mohli v živote i v práci dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu, byť v kontakte so svojimi hodnotami, víziou i osobnou silou. Aby boli schopní vytvoriť si tak jasnú pozíciu, ktorá im umožní konať a prinášať svoj vplyv do sveta transparentne a korektne.

>> čítaj viac

06. 02. 2017 - 08. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Workshop ju určený pre učiteľov, ktorý sa tento rok rozhodli premeniť svoje školské záhrady na miesta,  kde sa bude vyučovať nielen prírodopis, ale aj matematika, hudobná výchova, slovenčina alebo dejepis. 

>> čítaj viac

09. 02. 2017 - 12. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Workshop je určený pre učiteľov Komenského inštitútu, ktorý im má pomôcť v oblasti faicilitácie  -ako vťahovať žiakov do diskusie, akým spôsobom klásť otázky namiesto tvrdení, ako nechať žiakov študentov objavovať skutočnosť, ako ich motivovať k poznávaniu a záujmu o verejné problémy v spoločnosti a iné.

>> čítaj viac

23. 02. 2017 - 26. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Živica

Workshop ponúka študentom Sokratovho inšitútu možnosť trénovať účasť na rozhodovaní o environmentálnych činnostiach.

>> čítaj viac

02. 03. 2017 - 05. 03. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Organizuje: Katarína Miesler

Na seminári budete môcť vyvážene pomocou meditácie, tanca a psychologického sebaspoznávania venovať pozornosť vedomiu prítomnosti – podstate vašej mysle a zároveň očiste srdca a pochopeniu toho, čo vás v živote podmieňuje a spôsobuje utrpenie. Pokúsite sa zjednotiť mužský a ženský princíp vo vás, aby ste mohli kráčať zdravo strednou cestou ľudskosti a otvoreného srdca.

>> čítaj viac

Stránky