Vzdelávacie centrum Zaježová

Facilitácia a vedenie skupiny - workshop Sokratovho inšitútu
Workshop  v termíne 19. - 22.1. ponúka študentom Sokratovho inšitútu teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti medzikultúrnej citlivosti a vyjednávaní v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? 
>> čítaj viac
Dva úvodné kurzy Tajný život mesta
Dva úvodné kurzy v termíne 31.1. - 1.2. a 1.2. - 3.2. pre učiteľov škôl zapojených do projektu "Tajný život mesta" bude zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie.
>> čítaj viac
Vedomá láska - Meditačný sebaspoznávací a očistný seminár s Romanom a Katkou Mieslerovými
Na seminári  2. - 5.marca budete môcť venovať pozornosť vyvážene vedomiu prítomnosti – podstate vašej mysle a zároveň očiste srdca, pochopeniu toho, čo vás v živote podmieňuje a spôsobuje utrpenie cez meditáciu, tanec, psychologické sebaspoznávanie. Zjednotíte mužský a ženský princíp vo vás, aby ste sa rozpamätali na to kým ste a mohli dôjsť k strednej ceste ľudskosti a otvoreného srdca.
>> čítaj viac
Kurz ovocinárstva v súlade s prírodou
Kurz v termíne 31.3. - 2.4. poskytuje veľa vedomostných a praktických skúseností ohľadom výsadby a starostlivosti o ovocné dreviny pod vedením skúseného a chytľavo nadšeného lektora.  
>> čítaj viac
Seminár o rituáloch poslednej rozlúčky 10. - 12.3.
Kurz dáva nástroje ako tvoriť rituály poslednej rozlúčky podľa princípov prírodného pohrebníctva. Dozviete sa ako zmysluplne zapojiť pozostalých do príprav a priebehu obradu tak, aby sa pre nich stal liečivou a posilňujúcou súčasťou cesty zármutkom.
>> čítaj viac
Meditačný seminár s Bhante Dhammadipom 13. - 20.4.
Na seminári budeme prostredníctvom meditácie rozvíjať štyri vznešené vlastnosti – milujúcu láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť, ktoré sú základom buddhistickej etiky. Rozpúšťajú nenávisť, smútok, súťaživosť, sebe-strednosť a rozvíjajú vnútorný kľud, spokojnosť, dobrosrdečnosť a pocit spolupatričnosti s ostatnými. Na najhlbšej úrovni vedú k poznaniu seba samého.
>> čítaj viac
Kurz zdravého varenia podľa Čínskej medicíny a Ayurvédy 11. - 13.4.
Kurz ponúka bohaté teoretické vedomosti a praktickú výučbu zdravej výživy podľa princípov Čínskej medicíny a Ayurvédy. Lektorka- Taiwanská mníška Dhammarama bude vysvetľovať podrobné detaily ohľadom jednotlivých zložiek stravy, prakticky učiť pripravovať suroviny tak, aby sa jedlo stalo silným nástrojom pre liečenie a prevenciu - ako predísť zdravotným problémom.
>> čítaj viac
Ďakujeme, že ste pomohli nevyschnúť Vzdelávaciemu centru
Vzdelávacie centrum Zaježová ďakuje za všetky vaše príspevky na novú studňu cez portál Ľudia ľuďom. Poďakovanie tiež patrí firmám Henkel, Slovak Telekom a dm drogerie market. Vďaka vám všetkým teraz v centre môže prúdiť lahodná studená pitná voda z hĺbky zeme. 
>> čítaj viac
Takto sme sa radili a zabávali
Ako to vyzerá, keď sa stretne, radí a zabáva celá Živica? Pozrite si galériu!
>> čítaj viac

Stránky

19. 01. 2017 - 22. 01. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Dušan Ondrušek
Organizuje: Živica

Workshop ponúka študentom Sokratovho inšitútu teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti medzikultúrnej citlivosti a vyjednávaní v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? 

>> čítaj viac

23. 01. 2017 - 25. 01. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Dušan Ondrušek
Organizuje: Živica

Kurz poskytne pedagógom vedomosti a zručnosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho vyučovania tém globálneho vzdelávania a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. 

>> čítaj viac

27. 01. 2017 - 29. 01. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Ulrike Reimann
Organizuje: Peter Kukliš

Seminár ponúka praktický priestor pre plánovanie realizácie vášho vysnívaného projektu alebo inými slovami praktický a účinný návod ako realizovať nápady a projekty, o ktorých sa iní neodvážia ani snívať.

>> čítaj viac

30. 01. 2017 - 01. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Andrea Zacharová, Kristýna Neubauerová, Miroslava Piláriková, Ivana Poláčková
Organizuje: Živica

Úvodný kurz pre učiteľov škôl zapojených do projektu "Tajný život mesta" bude zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie. 

>> čítaj viac

01. 02. 2017 - 03. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Andrea Zacharová, Kristýna Neubauerová, Miroslava Piláriková, Ivana Poláčková
Organizuje: Živica

Druhý úvodný kurz pre učiteľov škôl zapojených do projektu "Tajný život mesta" bude zameraný na bádateľsky orientované vyučovanie.  

>> čítaj viac

03. 02. 2017 - 05. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Sylvia Ondrisová
Organizuje: Živica

Workshop ponúka študentom Sokratovho inšitútu nástroje, aby mohli v živote i v práci dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu, byť v kontakte so svojimi hodnotami, víziou i osobnou silou. Aby boli schopní vytvoriť si tak jasnú pozíciu, ktorá im umožní konať a prinášať svoj vplyv do sveta transparentne a korektne.

>> čítaj viac

06. 02. 2017 - 08. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Martin Kříž, Ivana Poláčková, Andrea Uherková
Organizuje: Živica

Workshop ju určený pre učiteľov, ktorý sa tento rok rozhodli premeniť svoje školské záhrady na miesta,  kde sa bude vyučovať nielen prírodopis, ale aj matematika, hudobná výchova, slovenčina alebo dejepis. 

>> čítaj viac

09. 02. 2017 - 12. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Dušan Ondrušek
Organizuje: Živica

Workshop je určený pre učiteľov Komenského inštitútu, ktorý im má pomôcť v oblasti faicilitácie  -ako vťahovať žiakov do diskusie, akým spôsobom klásť otázky namiesto tvrdení, ako nechať žiakov študentov objavovať skutočnosť, ako ich motivovať k poznávaniu a záujmu o verejné problémy v spoločnosti a iné.

>> čítaj viac

23. 02. 2017 - 26. 02. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Eva Kovačechová a Zuzana Čaputová
Organizuje: Živica

Workshop ponúka študentom Sokratovho inšitútu možnosť trénovať účasť na rozhodovaní o environmentálnych činnostiach.

>> čítaj viac

02. 03. 2017 - 05. 03. 2017

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová
Lektor:
Roman Miesler a Katarína Levhart Miesler
Organizuje: Katarína Miesler

Na seminári budete môcť vyvážene pomocou meditácie, tanca a psychologického sebaspoznávania venovať pozornosť vedomiu prítomnosti – podstate vašej mysle a zároveň očiste srdca a pochopeniu toho, čo vás v živote podmieňuje a spôsobuje utrpenie. Pokúsite sa zjednotiť mužský a ženský princíp vo vás, aby ste mohli kráčať zdravo strednou cestou ľudskosti a otvoreného srdca.

>> čítaj viac

Stránky